Schuimbeton

Schuimbeton 

Schuimbeton is een mengsel van cement, water, met soms toeslagmiddelen en/of hulpstoffen waaraan schuimmengsel is toegevoegd. Als het materiaal sterk is, komt er een gesloten cellenstructuur die het schuimbetonmengsel de isolerende eigenschappen geeft.

Door veranderingen van het luchtgehalte zijn uiteenlopende volumieke massa’s te maken, variërend van 400 tot 1600 kg/m3. In de praktijk worden vooral schuimbetonmengsels toegepast met een lage volumieke massa (400-600 kg/m3). Het materiaal heeft in een onverharde toestand een vloeibare, vla achtige consistentie, kan eenvoudig worden verpompt en is vrijwel zelfnivellerend. Hierdoor kan schuimbeton dan ook in moeilijk toegankelijke ruimten worden aangebracht.
   

Toepassingsmogelijkheden
De toepassingsmogelijkheden van schuimbeton hangen direct samen met de volgende drie eigenschappen:

 

Het vloeibare karakter 
Dit betekent onder meer dat het materiaal kan worden verpompt over redelijk grote afstand en niet verdicht behoeft te worden. Schuimbeton kan dan ook worden aangebracht in moeilijk of niet voor mensen toegankelijke of bereikbare plaatsen. Om deze reden wordt schuimbeton bijvoorbeeld toegepast als vulling van leidingen.

 

De lage massa
De lage volumieke massa maakt het mogelijk om snel en zettingsarm of zelfs zettingsvrij te bouwen of verbouwen in gebieden met slappe, weinig draagkrachtige grond. Met schuimbeton zijn grote aanvullingen te realiseren met relatief gering materiaalverbruik. Een lage volumieke massa betekent en relatief hoog luchtgehalte. Het is dan ook een uitstekend isolatiemateriaal en wordt bijvoorbeeld toegepast als kruipruimte-isolatie.

 

Samenhang
Schuimbeton vormt een monoliet materiaal waardoor het sterkte en stijfheid bezit en als plaat kan fungeren. Door de samenhang treedt geen afschuiving op zoals bij loskorrelige materialen. Plaatranden kunnen dan ook rechtstandig worden beëindigd en een schuimbetonconstructie oefent, onder bepaalde voorwaarden, geen horizontale krachten uit op de aangrenzende constructie. Van deze eigenschap wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij het aanleggen van kademuren.

 
Dit zijn de voordelen:

Schuimbeton Energiebesparend

Goedkoop

Schuimbeton Lange levensduur

Schuimbeton Snel beloopbaar

Vloerverwarming Volledig recyclebaar

 

Goede isolerende werking

Licht, maar toch sterk

Bestand tegen vorst, dooi en krimp

Geen last van vocht, tocht, schimmel en stank

Loopt vanzelf vlak

Bodem en vloerisolatie in één

Waar kan je schuimbeton voor gebruiken?

Schuimbeton is een erg veelzijdig, lichtgewicht en goedkoop isolatiemiddel. Wij gebruiken het vooral om vloeren mee te isoleren en kruipruimtes mee op te vullen. 

Schuimbeton

 

Voor in de kruipruimte 

In kruipruimtes onder huizen zit vaak teveel vocht. Koude voeten, schimmel en waterschade zijn enkele van de vervelende vervolgen hiervan. Door de kruipruimte op te vullen met schuimbeton heeft u hier nooit meer last van. De vochtwerende kwaliteit van het schuimbetonmengsel zorgt ervoor dat het vocht onder de woning blijft. Uw woning blijft ook beter warm, waardoor u ook nog eens op uw energiekosten bespaart.

Als fundering

Het is in sommige gevallen ook goed te gebruikten als fundering. Het is relatief vlak, en daardoor zeer geschikt om op verder te bouwen. Zo kan het een goed alternatief zijn voor een fundering op palen. Wel moeten we altijd rekening houden met wat erop gebouwd gaat worden: het kan alleen lichte constructies dragen.

Als vloerenisolatie 

Het is ook uitstekend geschikt om te gebruiken als vloerisolatie. Door vloeren met schuimbeton te isoleren slaat u verschillende vliegen in één klap. U bespaart energie, houdt vocht beter weg uit uw huis en zorgt voor een aangenamere binnentemperatuur